Apie projekto pareiškėją

UAB „Energy Advice“ 2013 m. įsikūrė Kauno mokslo ir technologijų parke – viename didžiausių mokslo ir technologijų parkų Baltijos šalyse. Įmonės kolektyvas – 9 bendraminčiai, kurie turi sukaupę praktinės patirties energijos valdymo sprendimuose bei įgiję mokslinius laipsnius. UAB „Energy Advice“ teikiamos paslaugos: inžineriniai skaičiavimai, pramonės įrenginių ir technologinių procesų energijos vartojimo auditai, elektros bei hidraulinių sistemų modeliavimo programos kūrimas EA-PSM, mokymai inžinieriams. Įmonė teikia aukštos kvalifikacijos reikalaujančias paslaugas pramonės įmonėms, siekiančioms padidinti energetinį efektyvumą. Ypatingas dėmesys skiriamas aukštai paslaugų kokybei, todėl įmonė yra užsitarnavusi tiek didžiausių, tiek vidutinių ar mažų įmonių pasitikėjimą. Įmonė yra sukaupusi didelę matematinio modeliavimo patirtį, t.y. pereinant nuo literatūroje pateikiamų modelių, modelius adaptuojant didelėms sisteminės analizės platformoms, atliekant modelių stabilumo, skaičiavimų tikslumo tyrimus. Ši patirtis bus panaudota atliekant kitų matematinių modelių kūrimo tyrimus.

Apie projekto partnerį

UAB „Energy Advice“ projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu – Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universitetu (Høgskulen på Vestlandet – HVL). Universitetas įkurtas 2017 m., HVL vertybės - pasaulio tvarumas ir naujų idėjų jam užtikrinti kūrimas ir realizavimas. HVL siekia panaudoti savo multidisciplininę patirtį bendradarbiaujant su regiono ir pasaulio partneriais, ieškant sprendimų šiuo metu kylantiems pasaulio iššūkiams. HVL yra kelių tarptautinių tinklų dalyvis ir intensyviai dirba su daugeliu partnerių visame pasaulyje.

HVL patirtis (įgyvendinti projektai), susijusi su vykdomu projektu:

„C2C – Metankatalysator“ projektas finansuotas iš FORNY2020 fondų, projekto biudžetas - 0.5 mln. kronų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2020 m. Projekto esmė: metanas (CH4) yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos, maždaug 28–36 kartus stipresnės už CO2. Tai reiškia, kad kiekvienas CH4 vienetas, išleistas į atmosferą, yra lygus 28-36 CO2 vienetams. Didelis dėmesys skiriamas CO2 surinkimui, sekvestravimui, panaudojimui ir saugojimui ir tai yra svarbi priemonė siekiant sumažinti bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Projektas skirtas tirti ir kurti naują technologiją, kurios dėka būtų galima sumažinti CH4 kiekį iki CO2, vėliau CO2 panaudojant žemės ūkyje. Ši idėja pagrįsta novatoriška katalizatorių technologija, kuri buvo sukurta HVL. (Nuoroda: https://prosjektbanken.forskningsradet.no /#/project/NFR/317080/Sprak=en)

„X-el - elektrinė didelių apsauginių vožtuvų pavara“ projektas finansuotas iš FORNY2020 fondų, projekto biudžetas 0.5 mln. kronų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019 - 2020 m. Projekto esmė: Nuotoliniam vožtuvo valdymui paprastai naudojami hidraulinės arba pneumatinės pavaros. Tačiau tokios pavaros turi daugybę problemų, susijusių su nuotėkiais ir veikimo problemomis, taip pat su potencialiai nekontroliuojamomis pavojingų cheminių medžiagų išmetimu į aplinką. Šiuo metu elektra valdomos pavaros yra prieinamos tik mažiems vožtuvams, netaikant jokių reikalavimų, kaip valdyti vožtuvus. Tačiau nėra sprendimo dideliems apsauginiams vožtuvams, kuriems taikomi griežti eksploatavimo reikalavimai, ypač dėl to, kaip greitai vožtuvas turi sugebėti užsidaryti nepageidaujamo įvykio atveju. Šiame projekte įvertinta ir išbandyta, ar įmanoma tokius vožtuvus valdyti elektra pagal galiojančias taisykles. (Nuoroda: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/300678/Sprak=en)

Pareiškėjas su partneriu bendradarbiauja nuo 2019 m., kartu dalyvavo Europos Komisijos „H2020 TWINNING“ projekte „JUMP2Excel“. Pareiškėjas ir partneris aktyviai dalyvavo iki projekto įgyvendinimo: susitikimų, nuotolinių konferencijų bei pasitarimų metu buvo konsultuojamasi dėl projekto tikslų, rezultatų ir rodiklių, MTEP veiklų įgyvendinimo, tariamasi dėl partnerio indėlio įgyvendinant ir administruojant projektą, biudžeto sudarymo.

Pasirenkant projekto partnerį, esminiai aspektai buvo HVL patirtis, kompetencijos ir MTEP žinios produkto kūrimo srityje. Pareiškėjo pagrindinė veikla ir kuriami produktai – sistemos energetikos procesų valdymui, tuo tarpu HVL mokslininkai yra atlikę tyrimus ir pasiekę puikių rezultatų daugiasluoksnių tinklų valdyme. Ši patirtis turės didelę pridėtinę vertę kuriamai nuspėjamosios priežiūros sistemai EA-Predictive, kuri turi kompleksiškai valdyti įmonės gamybinius, energetinius ir vadybinius procesus.

HVL projekto įgyvendinimo metu bus atsakingas už daugiasluoksnio tinklo, pagrįsto mašininiu mokymusi, įdiegimą kuriamoje sistemoje, testavimo procedūrų parengimą, sistemos funkcijų išbandymą, kai kurias programavimo veiklas. Projekto veiklų įgyvendinimui pareiškėjas numato skirti universiteto mokslinius darbuotojus, turinčius reikalingą kompetenciją ir patirtį panašių projektų įgyvendinime.

Norite išbandyti?